top of page
IMG_2781.heic
IMG_8342.jpg

Gunilla Andersson

Nationalitet: Svensk

Språk: svenska (modersmål), engelska (flytande) och skandinaviska språk (mycket bra), spanska (nybörjare)

Utbildning: Master of Science i biologi  

Uppsala universitet i Sverige 2003

Samtalsterapeut, Högkänslighet Sverige 2021

Hållbar hälsa med djur och natur, Humlamaden Grön Rehab 2023

Ekopsykologi, Gamleby FHSK 2024

Internationell erfarenhet

Bodde och arbetade i Norge maj 2004 - november 2017, och sedan i Australien december 2017 - maj 2020


Naturvetenskapligt fältarbete i flera länder: Sverige, Bulgarien, Tjeckien, Marocko och Nya Zeeland

Resor och studier: Tanzania, USA, Thailand, Australien, Costa Rica, Mexiko, Ecuador, Chile och Cooköarna


Volontärarbete

Okt 1999 – april 2000 Department of Conservation (DOC), Nya Zeeland 

Feb 2010 – Dec 2010 Översättare för Plan International, Norge

Maj 2011 – augusti 2011 Parque Nacional Galapagos, Ecuador

Jan 2019 – maj 2020 Sea Shepherd on Shore, Sydney Chapter, Australien

Arbetslivserfarenhet

dec 2017 - maj 2020
Siemens Healthcare ANZ
Australien

nov 2014 -  nov 2017
Siemens Healthcare AS

Norge

okt 2013 - okt 2014
Capus AS
Norge

HCS

Automationsdesign och arbetsflödesoptimering med ett LEAN-tillvägagångssätt för stora patologilaboratorier. Anbudssvar och presentation, detaljerade planer för att hålla produktionen igång under installationen. Förändringsledning hand i hand med processutveckling.

I Australien och Nya Zeeland arbetade jag samtidigt med flera projekt med snäva deadlines, både inom den privata patologisektorn såväl som inom den offentliga sjukhusstrukturen.

Automation Manager / HCS

Automationsdesign och arbetsflödesoptimering med ett LEAN-tillvägagångssätt för stora patologilaboratorier. Anbudssvar och presentation, detaljerade planer för att hålla produktionen igång under installationen. Förändringsledning hand i hand med processutveckling.

Som Automation Manager hade jag ansvaret för Global Automation Funnel-rapporteringen på månadsbasis och jag representerade Norge på alla globala eller europeiska automationsmöten. Jag utvecklade ett nordiskt zonsamarbete mellan alla HCS roller för att kunna utbyta erfarenheter och besöka olika automationslösningar i Norden.  

Seniorrådgivare

Jag skötte uppdrag för ledare och specialister inom Life Science-området och arbetade i ett team med fokus på HR och deras framtida utmaningar på en mer global arbetsmarknad. Nådde alla budgetmål 2014.

maj 2012 - sep 2013
Axis-Shield 
Norge

jan 2007 -  mar 2012
Kelly Services AS

Norge

maj 2004 - dec 2006
Universitetet i Oslo
Norge

Kundsupportkoordinator

Ansvarig för global klagomålsbedömning och process gällande point of care-instrumenten Afinion AS100 Analyzer och Nycocard Reader. Allt arbete utfört i Standard Operating Procedure (SOP) i relation till Good Manufacturing Practice (GMP). I mitt arbete ingick statistisk rapportering både internt och till det statliga Statistiska byrået i Norge (SSB).

KSR - Senior  Rekryterare

Rekrytering exklusivt till Life Science-marknaden. Vid den tiden hade den norska marknaden en arbetslöshet under 2%. Mitt arbete gick snabbt från att värdera kandidater till ren headhunting och nätverkande, dvs gå på relevanta seminarier, vara aktiv inom sociala medier och strategiska möten, för att framgångsrikt lösa uppdrag.

CEES - Doktorand

Huvudfokus på molekylärbiologisk forskning inom artbildning med hjälp av en naturlig modell av Ficedula sp. Jag koordinerade arbetet med att realisera en ny DNA-labbanläggning för alla forskare som arbetar på CEES. Idag är denna struktur en grundläggande del av all laboratorieverksamhet vid CEES. 

Like a Lotus flower we too have the ability to rise from the mud
bloom out of the darkness and radiate into the world

Thich Nhat Hahn

bottom of page